4.5 اینچ تعادل روروک مخصوص بچه ها برای کودکان و نوجوانان